การแข่งขัน SMM AVC 2nd Beach Tour Est Cola Satun Pak Bara Master

ร่วมเชียร์ทีมชาย – หญิงของไทยให้ก้าวถึงแชมป์ ณ ชายหาดปากบารา อ.ละงู จ.สตูล ในการแข่งขัน SMM AVC 2nd Beach Tour Est Cola Satun Pak Bara Master