เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) มีมติกำหนดให้จัดการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 459 ซอยลาดพร้าว 48 (แยก 3-2) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม

ท่านสามารถดูบนหน้าเพจส่วนสำหรับนักลงทุน เพื่อดูเอกสารทั้งหมด คลิก

ดูเฉพาะข้อมูลส่วนที่ 1 ในหน้านี้