ธุรกิจอื่น ๆ และธุรกิจใหม่ในด้านการจัดการแข่งขันกีฬาชั้นนำ การจัดกิจกรรม และการดูแลสิทธิ์ บริหารสิทธิ์และงานขายโฆษณาทั้งในและต่างประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *