Publication

ธุรกิจสิ่งพิมพ์  บริษัทฯ รับผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือประเภทต่างๆ รับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ และขายโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์  โดยเฉพาะหนังสือการ์ตูนถือเป็นซึ่งรายได้หลัก เป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์หนังสือการ์ตูนของสำนักพิมพ์ต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศไทย

Multimedia

ธุรกิจในส่วนของมัลติมีเดีย ได้แก่ สถานีวิทยุทีวีกีฬา “สปอร์ตเรดิโอ” สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมกีฬา “SMMTV” ที่จะสรรค์สร้างรายการกีฬาคุณภาพ และถ่ายทอดสดกีฬาส่งตรงถึงมือ บนสื่อเว็บไซต์ออนไลน์และแอพลิเคชั่นกีฬา ที่รองรับสื่อเดิมให้สามารถฟังดูออนไลน์ได้บนสมาร์ทโฟน และส่วนงานขายโฆษณาสื่อมัลติมีเดีย

Sport & Event Management

ธุรกิจอื่น ๆ และธุรกิจใหม่ในด้านการจัดการแข่งขันกีฬาชั้นนำ การจัดกิจกรรม และการดูแลสิทธิ์ บริหารสิทธิ์และงานขายโฆษณาทั้งในและต่างประเทศ