“APOCALYPSE วัน สิ้น คน” ปล่อยฉบับทดลองอ่าน

APOCALYPSE วัน สิ้น คน มหานคร สังคมเมืองที่สับสนวุ่นวาย เชื้อโรคและหายนะกำลังจะทำให้สิ่งนี้เหือดหายไป กุมมือคนรัก โอบไหล่คนใกล้ชิด เพราะพรุ่งนี้… พวกเขาจะไม่เหนือนเดิมอีกต่อไป…