การแข่งขันกรีฑา อิเดมิตสึ กรังด์ปรีซ์แห่งประเทศไทย
IDEMITSU Thailand Grand Prix 2017

ชิงชัย เจ้าสนามนักวิ่ง ทีมชาติไทย
ระยะ 100 เมตร และ 400 เมตร

สนามแข่งขันที่ 1 วันที่ 18 -19 พฤศจิกายน 2560
สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

สนามแข่งขันที่ 2 วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2560
สนามกีฬา รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สนามแข่งขันที่ 3 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2560
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สนามแข่งขันที่ 4 วันที่ 20-21 มกราคม 2561
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่
สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02 564 3322-5
www.aat.or.th
Email : [email protected]

SMMSPORT
โทร. 082 782 5188
Email : [email protected]
Facebook : Idemitsu Thailand Grand Prix 2017 SMMSPORT