เอสเอ็มเอ็ม วอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
ระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2530 จากสนามเมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

รอบแรก
5 มีนาคม
เวลา 13.00 น. ญี่ปุ่น vs นิวซีแลนด์
เวลา 15.30 น. จีน vs อิหร่าน

6 มีนาคม
เวลา 13.00 น. ซามัว vs ญี่ปุ่น
เวลา 15.30 น. ไต้หวัน vs สาธารณรัฐเกาหลี

7 มีนาคม
เวลา 13.00 น. ไทย vs ออสเตรเลีย
เวลา 15.30 น. จีน vs ฮ่องกง

8 มีนาคม
เวลา 13.00 น. ไทย vs ฮ่องกง
เวลา 15.30 น. จีน vs ออสเตรเลีย

9 มีนาคม
เวลา 13.00 น. ไทย vs  จีน
เวลา 15.30 น. ญี่ปุ่น vs สาธารณรัฐเกาหลี

11 มีนาคม
เวลา 13.00 น. ไทย vs ไต้หวัน
เวลา 15.30 น. จีน vs นิวซีแลนด์

12 มีนาคม
เวลา 15.30 น. สาธารณรัฐเกาหลี vs  จีน
เวลา 18.00 น. ไทย vs ญี่ปุ่น

13 มีนาคม
เวลา 15.30 น.  สาธารณรัฐเกาหลี vs  ไทย
เวลา 18.00 น.  จีน vs ญี่ปุ่น