AD-1000-4

เนื่องด้วยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับ SMM และ บริษัท อิเดมิตสึ ลูบ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดการแข่งขัน IDEMITSU  Thailand Grand Prix 2016 (อิเดมิตสึ กรังปรีซ์แห่งประเทศไทย) ขึ้น รวม 4 สนามแข่งขัน ดังนี้ 

  • สนามที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามศุภชลาศัย) วันที่ 10 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  • สนามที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 17 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  • สนามที่ 3 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 7 – 8 มกราคม พ.ศ. 2560
  • สนามที่ 4 จังหวัดสุราษฏร์ธานี วันที่ 28 – 29 มกราคม พ.ศ. 2560

โดยจัดการแข่งขัน 3 ประเภท คือ

  1.  ประเภททั่วไป ชาย – หญิง
  2.  ประเภทเยาวชน อายุต่ ากว่า 18 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2542 – 2543 -2544)
  3.  ประเภทดาวรุ่ง (เกิดในปี พ.ศ. 2543 – 2544 -2545)

 

button1 button2 button3

ส่งไปสมัครไปที่อีเมล์ [email protected] เท่านั้น