สยามอินเตอร์ฯ นัดเจอนักอ่าน! ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46

เตรียมพบกับหนังสือดีๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16