Publication

ธุรกิจสิ่งพิมพ์  บริษัทฯ รับผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือประเภทต่างๆ รับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ และขายโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์  โดยเฉพาะหนังสือการ์ตูนถือเป็นซึ่งรายได้หลัก เป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์หนังสือการ์ตูนของสำนักพิมพ์ต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศไทย

Multimedia

ธุรกิจในส่วนของมัลติมีเดีย ได้แก่ สถานีวิทยุทีวีกีฬา “สปอร์ตเรดิโอ” สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมกีฬา “SMMTV” ที่จะสรรค์สร้างรายการกีฬาคุณภาพ และถ่ายทอดสดกีฬาส่งตรงถึงมือ บนสื่อเว็บไซต์ออนไลน์และแอพลิเคชั่นกีฬา ที่รองรับสื่อเดิมให้สามารถฟังดูออนไลน์ได้บนสมาร์ทโฟน และส่วนงานขายโฆษณาสื่อมัลติมีเดีย

Sport & Event Management

ธุรกิจอื่น ๆ และธุรกิจใหม่ในด้านการจัดการแข่งขันกีฬาชั้นนำ การจัดกิจกรรม และการดูแลสิทธิ์ บริหารสิทธิ์และงานขายโฆษณาทั้งในและต่างประเทศ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.