นายวิรัตน์ ทีฆพุฒิสกุล
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสิ่งพิมพ์การ์ตูน