การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท